Story remix

33-33

Kuvaus

Story Remix on Valokuvat-sovellukseen sisältyvä videoeditointiohjelma. Ohjelman tarkoituksena oli korvata vanhempi  Movie Maker -sovellus ja se lisättiin  Microsoftin Valokuvat-sovellukseen Windows 10 -käyttöjärjestelmän Fall Creators Update -päivityksen myötä.

Story Remix hyödyntää tekoälyä ja syväoppimista kuvien ja videoiden järjestämisessä ja muuntamisessa tarinoiksi. Käyttäjät voivat luoda videoita Valokuvat-sovelluksen kuvista ja musiikista tai tuomalla kuvia ja musiikkia. Lisäksi Story Remix mahdollistaa siirtymien, 3D-tehosteiden, ääniraitojen, 3D-animaatioiden ja tyylien lisäämisen videoihin.

Keskeiset toiminnot

 • Yhteensopivuus: Saatavana Microsoftin Valokuvat-sovelluksen kautta Windows-laitteissa.
 • Luo: Story Remix -vaihtoehtoa ei näytetä Valokuvat-sovelluksessa. Luo-valikossa on kuitenkin seuraavat vaihtoehdot videon luomiseen: Albumi, Video Remix ja Videoprojekti.
 • Albumi: Albumi-toiminto on Story Remix -sovelluksen yksinkertaisin toiminto. Sen avulla käyttäjä voi lisätä kokoelmaan mitä tahansa kuvia ja videoita. Kun käyttäjä avaa albumin, hän näkee vastaavan dynaamisen diaesityksen kuin ”Sinulle luodut” -toiminnossa. Käyttäjät voivat tallentaa esityksen videoprojektina.
 • Video Remix: Kuten Albumit-toiminnossa Video Remixin avulla käyttäjät voivat valita ryhmän valokuvia ja/tai videoita. Tämän jälkeen Microsoftin algoritmi luo niistä videoesityksen ja lisää esitykseen musiikin.
 • Videoprojekti: Muiden toimintojen tapaan Valokuvat-sovelluksen Videoprojekti-toiminto aloitetaan valitsemalla Kokoelma. Kokoelma-toiminnossa käyttäjät voivat valita videoprojektiinsa kuvia ja videoita. Valitsemisen jälkeen Valokuvat-sovellus avaa muokkausnäytön. Käyttäjän valitsemat videot ja valokuvat näytetään vasemmassa yläkulmassa ja oikean yläkulman esikatselunäytössä näytetään niistä koostettu videoesitys. Alareunan osiossa käyttäjä voi järjestää videon sisältöä aikajanalla siirtämällä jokaisen valokuvan tai videon haluamaansa kohtaan.
 • Videoeditori: Story Remixin videoeditorissa on kolme osiota. Vasemmassa yläkulmassa on projektikirjasto, jossa näytetään käyttäjän edellisissä vaiheissa valitsemat tiedostot. Aikajanalle jo lisättyjen tiedostojen oikea yläkulma on taitettuna. Sovelluksen oikeassa yläkulmassa on videoprojektin esikatselunäyttö, jossa näkyvät tehdyt muutokset. Videon edetessä näytettävä kuva korostetaan aikajanalla. Alareunassa on aikajana, johon käyttäjät voivat vetää ja pudottaa mitä tahansa kuvia/videoita vasemman yläkulman projektikirjastosta. Muokattavan sisällön perusteella käyttäjillä on käytettävissä erilaisia toimintoja, joita he voivat käyttää videon editointiin.
 • Editointitoiminnot: Jos käyttäjä editoi vain kuvia, käytettävissä olevat työkalut ovat Kesto, Suodattimet, Teksti ja Liike. Jos editoidaan videota (tai kuvia ja videoita) käytettävissä olevat työkalut ovat Muuta kokoa, Suodattimet, Teksti, Liike ja 3D-tehosteet.
 • Lisää: Videon editoinnin yhteydessä käyttäjä voi lisätä projektiin mediatiedostoja napsauttamalla projektikirjaston painiketta ”Lisää valokuvia ja videoita” ja valitsemalla tiedostot kokoelmastaan.
 • Teemat: Valokuvat-sovelluksessa teema on ryhmä esimääritettyjä mukautustoimintoja, mukaan lukien suodattimet, musiikki ja tekstityylit, joita käyttäjät voivat lisätä projektiinsa. Jos käyttäjä ei halua käyttää aikaa tekstityylin, ääniraidan ja siirtymän valitsemiseen, hän voivat käyttää tiettyä teemaa. Kaikki halutut kuvat ja videot on ensin lisättävä aikajanalle, jonka jälkeen voidaan napsauttaa oikean yläreunan työkalurivin Teema-painiketta.
 • Ääni: Windows 10 -käyttöjärjestelmän Story Remix -sovelluksella käyttäjät voivat lisätä videoihin mukautettuja ääniraitoja napsauttamalla oikean yläreunan työkalurivin Ääni-painiketta. Käyttäjät voivat valita jonkin sovelluksen käytettävissä olevista ääniraidoista tai lisätä musiikkia omasta kirjastosta napsauttamalla Oma musiikki -painiketta.
 • Kesto: Käyttäjän lisätessä mediatiedostoja aikajanalle jokaiselle kuvalle annetaan oletusaikainen kesto videoprojektissa. Käyttäjä voi muuttaa tietyn kuvan kestoa napsauttamalla Kesto-painiketta ja joko valita toisen arvon tai määrittää ajan manuaalisesti sekunteina.
 • Suodattimet: Suodattimilla voidaan muuttaa kuvien tai videoiden ulkoasua projektissa. Tässä Valokuvat-sovelluksen päivitetyssä versiossa käyttäjien valittavana on 12 erilaista suodatinta, kuten Seikkailu, Jäätävä, Seepia, Musteinen ja Rakastettu. Suodattimien lisääminen on helppoa. Käyttäjä vain napsauttaa aikajanan työkalurivillä olevaa Suodattimet-painiketta, valitsee haluamansa suodattimen ja napsauttaa Valmis-painiketta.
 • Teksti: Videon luomisen yhteydessä käyttäjä voi myös lisätä kuvaan tai videoon mukautetun otsikon tai kuvatekstin. Tämä tehdään valitsemalla kyseinen kuva tai video aikajanalta ja napsauttamalla Teksti-painiketta. Tekstieditorissa käyttäjä syöttää halutun tekstin oikeassa reunassa olevaan ruutuun ja valitsee jonkin käytettävissä olevista animoidun tekstin tyylistä. Jos otsikon tai kuvatekstin paikkaa halutaan muuttaa, käyttäjä voi valita uuden sijainnin käyttämällä alaosan Asettelu-vaihtoehtoja. Haluttujen muutosten tekemisen jälkeen napsautetaan Valmis-painiketta.
 • Liike: Videoon voidaan lisätä myös erilaisia liiketyylejä. Tämä tehdään valitsemalla sisältö aikajanalta ja napsauttamalla sitten Liike-painiketta. Liike-editorissa käyttäjä voi valita kuvaan tai videoon lisättävän halutun liiketyylin, kuten Lähennä keskelle, Lähennä oikealle, Panoroi vasemmalle, Kallista ylös.

Kuka käyttää työkalua

Ikäryhmät, sukupuoli, käyttäjät ja pedagoginen käyttö:
Kyseessä on uusi sovellus, joten käyttäjäkuntaa koskevia tietoja ei ole vielä käytettävissä. Sovellus on kuitenkin suosittu opettajien keskuudessa, jotka haluavat tarjota opiskelijoille uudenlaista opetussisältöä.

Alustat

Windows

Yksityisyyden suoja ja käyttäjätiedot

Sovellus kerää kaikista käyttäjistä seuraavat tiedot:

Story Remix -sovellusta käytetään Windows-alustassa, joten sovelluksen käyttöä koskevat tietosuoja- ja käyttäjätietokäytännöt ovat linjassa Microsoftin käytännön kanssa.

Microsoftin tietosuojakäytännön mukaan joidenkin sovellusten toimintojen kokonaisvaltainen käyttö edellyttää käyttöoikeutta käyttäjän kuviin, videoihin tai asiakirjoihin. Jos käytetään esimerkiksi valokuva- ja videoeditointisovellusta, sovelluksella on oltava pääsy editoitaviin kuviin ja videoihin. Lisäksi sovellus tarvitsee paikan valokuvan tai videon editoidun version tallentamiseen. Tämä koskee myös sovelluksia, jotka tarvitsevat pääsyn ja tallennuspaikan käyttäjän asiakirjoille.

Microsoftin tietosuojalausekkeen mukaan:

Microsoft kerää tietoja käyttäjistään vuorovaikutuksen ja tuotteidensa kautta. Käyttäjät antavat osan tiedoista suoraan ja osa tiedoista hankitaan keräämällä tietoa käyttäjän vuorovaikutuksesta, käytöstä ja kokemuksista Microsoftin tuotteiden kanssa. Kerätyt tiedot riippuvat käyttäjän toiminnasta Microsoftin kanssa sekä käyttäjän tekemistä valinnoista, mukaan lukien tietosuoja-asetuksista sekä käytetyistä tuotteista ja ominaisuuksista. Lisäksi Microsoft saa tietoja käyttäjästä kolmansilta osapuolilta.

Käyttäjillä on vaihtoehtoja sen suhteen, mitä tekniikoita he käyttävät ja mitä tietoja he jakavat. Käyttäjät voivat kieltäytyä antamasta Microsoftille henkilötietoja. Useat Microsoftin tuotteet edellyttävät joitain henkilötietoja palvelun tarjoamista varten. Jos käyttäjä päättää olla antamatta tietoja, joita tuotteen tai ominaisuuden tarjoaminen edellyttää, käyttäjä ei voi käyttää kyseistä tuotetta tai ominaisuutta. Vastaavasti, jos Microsoftin on lain mukaan kerättävä henkilökohtaisia tietoja tai sitouduttava sopimukseen käyttäjän kanssa eikä käyttäjä anna tietoja, Microsoft ei voi sitoutua sopimukseen. Jos tämä koskee tuotetta, jonka käytön käyttäjä on aloittanut aikaisemmin, Microsoftin on ehkä keskeytettävä tai peruttava käyttö. 

Mihin sovellus käyttää näitä tietoja:

Microsoft käyttää keräämiänsä tietoja monipuolisten ja vuorovaikutteisten käyttökokemusten tarjoamiseen. Erityisesti tietoja käytetään seuraavissa tarkoituksissa:

Tuotteiden tarjoaminen, sisältäen päivityksen, suojauksen ja vianmäärityksen sekä tuen. Sisältää myös tietojen jakamisen, kun sitä tarvitaan palvelujen tarjoamiseen tai käyttäjän pyytämien tapahtumien suorittamiseen.

Tuotteiden parantaminen ja kehittäminen.

Tuotteiden mukauttaminen ja suositusten tekeminen.

Mainostaminen ja markkinointi käyttäjille, mukaan lukien markkinointiviestinnän, kohdennetun mainonnan ja osuvien tarjousten lähettäminen.

Microsoft käyttää tietoja myös liiketoiminnassaan, mukaan lukien suorituskykynsä analysoinnissa, laillisten velvoitteidensa täyttämisessä, työvoiman kehittämisessä ja tutkimusten tekemisessä.

Näiden toimintojen suorittamista varten Microsoft yhdistää tietoja, joita se kerää erilaisista asiayhteyksistä tai joita se hankkii kolmansilta osapuolilta tarjotakseen käyttäjille saumattomamman, yhdenmukaisemman ja mukautetumman käyttökokemuksen, jotta käyttäjä voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä, sekä muita asianmukaisia tarkoituksia varten.

   Työkalun käyttö PROMOVET-projektissa

   Edut
   Haitat

   Ohjevideo

   Kategoriat: Uncategorized