Tämä verkkopohjainen tietopankki on kehitetty PROMOVET-hankkeessa. Tietopankissa esitellään joukko sosiaalisen median ja/tai digitaalisia työkaluja, joita ammatilliset opettajat voivat käyttää opetuksessa. Näiden työkalujen käyttö opetuksessa tavoittaa nuoret heidän käyttämillään välineillä, sillä tietopankkiin kerätyt työkalut ovat hyvin suosittuja nuorten jokapäiväisessä elämässä, jossa he käyttävät niitä henkilökohtaisiin, oppimiseen liittyviin ja ammatillisiin käyttötarkoituksiin. Tietopankki tarjoaa ammatillisille opettajille tietoa ja esimerkkejä näiden välineiden pedagogisesta käytöstä.