wIKIPEDIA

posts featured images-24

Kuvaus

Wiki on verkkosivusto , jonka sisältöä ja rakennetta käyttäjät voivat yhteistyössä muiden kanssa muokata suoraan verkkoselaimesta. Wikin avulla vapaaehtoiset voivat kirjoittaa artikkeleita yhteistyössä toistensa kanssa. Wiki mahdollistaa paitsi epälineaarisen, jatkuvasti kehittyvän, monisyisen ja verkotetun tekstin luomisen myös kirjoittajien välisen väittelyn ja keskustelun artikkelin sisällöstä ja muotoilusta. Lisäksi käyttäjät voivat luoda haluamansa määrän hakemisto- tai sisällysluettelosivuja, joissa sisältö on luokiteltu hierarkkisesti tai missä tahansa käyttäjän haluamassa järjestyksessä. Verkkotietosanakirja Wikipedia on ylivoimaisesti tunnetuin wikipohjainen verkkosivusto, mutta käytössä on kymmeniä tuhansia muitakin yksityisiä ja julkisia wiki-verkkosivustoja, mukaan lukien wikit, joita käytetään tietämyksen hallinnassa, muistiinpanotyökaluina, yhteisöverkkosivustoina ja intranettinä.

Keskeiset toiminnot

 • Yhteensopivuus: Saatavana tietokoneisiin ja mobiililaitteisiin
 • Muokkaus: Osassa wikeistä on muokkauspainike ja tai linkki suoraan tarkasteltavalla sivulla, jos käyttäjällä on käyttöoikeudet sivun muokkaamiseen. Tämä avaa tekstipohjaisen muokkaussivun, jossa osallistujat voivat jäsennellä ja muotoilla wikisivuja käyttäen yksinkertaista merkintäkieltä. Osa wikeistä pitää kirjaa tehdyistä muutoksista ja usein jokainen versio sivusta tallennetaan. Tämä tarkoittaa, että tekijät voivat tarvittaessa palauttaa sivun vanhemman version, jos uudemmassa versiossa huomataan virhe.
 • Navigointi: Useimpien sivujen tekstissä on monia hypertekstilinkkejä muille wikisivuille. Tällainen epälineaarinen navigointi on wikisivuilla tyypillisempää kuin jonkin toisen jäsennellyn navigointijärjestelmän käyttäminen.
 • Tietoturva: Avoimen filosofiansa takia wikisivuihin voi kohdistua ilkivaltaa. Suuremmilla wikisivustoilla käytetään yleensä kehittyneitä menetelmiä, jotka osoittavat jokaisen muokkauksen yhteydessä lisätyt merkit.

Kuka käyttää työkalua

0
Käyttäjiä yhteensä

Sukupuoli

Ikäryhmät

Käyttäjät:

Kaikki ammatillisessa koulutuksessa olevat opiskelijat ja heidän opettajansa voivat käyttää wikiä apuna opiskelussa/työssä. Wikisivu voidaan luoda mistä tahansa aihealueesta.

Pedagoginen käyttö:
 • Wikisivun luominen voi lisätä opiskelijoiden motivaatiota, sillä se tekee heistä sisällönluojia. Tällöin opiskelijat voivat olla halukkaampia osallistumaan oppimisprosessiin ja ottamaan siinä aktiivisempaa roolia. Lisäksi opiskelijat voivat suunnitella oman henkilökohtaisen sivunsa, mikä voi auttaa heitä kokemaan prosessin omakseen.
 • Wikissä voidaan näyttää määräaikoja, muistiinpanoja, ilmoituksia ja muita asioita, jotka opiskelijoiden on hyvä muistaa. Tämä harjoitus voi parantaa opettajan ja opiskelijoiden välistä kommunikaatiota.
 • Kaikki tuotetut materiaalit säilyvät nähtävillä alustassa ja kuka tahansa materiaalia myöhemmin tarvitseva voi muokata sitä. Lisäksi on mahdollista muodostaa yhteyksiä muihin sivuihin ja materiaaleihin, jolloin on helppoa tarkastella muuta aiheeseen liittyvää sisältöä.

Alustat

Yksityisyyden suoja ja käyttäjätiedot

Sovellus kerää kaikista käyttäjistä seuraavat tiedot::
 • Tiedot, jotka käyttäjät antavat suoraan wikiin, mukaan lukien sisältö ja henkilötiedot. 
 • Tiedot käytetyn laitteen tyypistä, selaimen tyypistä ja versiosta, kieliasetuksista, laitteen käyttöjärjestelmän tyypistä ja versiosta, käyttäjän hakemista ja käyttämistä sivustoista sekä käyttäjän tekemien hakujen päivämäärästä ja kellonajasta.
 • Käytetyt teknologiat, kuten evästeet ja työmuisti

  Mihin sovellus käyttää näitä tietoja:

  • Sivustojen hallinnointi, tietoturvan lisääminen ja ilkivallan estäminen
  • Mobiilisovellusten optimointi, sisällön mukauttaminen ja kieliasetusten määrittäminen, toimintojen testaaminen ja suorituskyvyn parantaminen
  • Käyttäjien toiminnan tarkasteleminen Wikimedia-sivustoilla
  • Erilaisten toimintojen käytön seuraaminen ja tutkiminen, lisätietojen saaminen erilaisten Wikimedia-sivustojen käyttäjäkunnasta
  • Trendien analysoiminen
  Linkki käyttöehtojen sivulle

  Työkalun käyttö PROMOVET-projektissa

  Edut
  Haitat

  Video Tutorial

  Kategoriat: Uncategorized