wIKIPEDIA

posts featured images-24

Περιγραφή

Ένα wiki είναι ένας ιστότοπος στον οποίο οι χρήστες επεξεργάζονται περιεχόμενο και δομή συνεργατικά, απευθείας από το πρόγραμμα πλοήγησης. Το wiki δίνει τη δυνατότητα σε κοινότητες ατόμων που επεξεργάζονται και συμβάλλουν στη δημιουργία περιεχόμενου να γράψουν κείμενα συνεργατικά. Επιτρέπει μη γραμμικό, εξελισσόμενο, πολύπλοκο και δικτυακό κείμενο, δίνοντας παράλληλα τη δυνατότητα για συζήτηση, επιχειρήματα και αλληλεπίδραση ανάμεσα στους επεξεργαστές σχετικά με το περιεχόμενο και τη μορφή του κειμένου. Οι χρήστες μπορούν, επίσης, να δημιουργήσουν απεριόριστο αριθμό σελίδων, με ιεραρχική κατηγοριοποίηση του κειμένου τους και του πίνακα περιεχομένων ή με βάση οποιαδήποτε άλλη μορφή οργάνωσης προτιμούν. Το διαδικτυακό πρότζεκτ της εγκυκλοπαίδειας της Wikipedia είναι μακράν ο πιο δημοφιλής ιστότοπος με βάση το wiki, ωστόσο υπάρχουν και δεκάδες χιλιάδες άλλα σε χρήση, τόσο δημόσια όσο και ιδιωτικά, συμπεριλαμβανομένων wiki που λειτουργούν ως πόροι διαχείρισης γνώσης, εργαλεία καταγραφής σημειώσεων, ιστοσελίδες κοινοτήτων και ενδοδίκτυα.

Βασικές λειτουργίες

 • Συμβατότητα: Προσβάσιμο μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και κινητών συσκευών.
 • Επεξεργασία: Μερικά wiki έχουν ένα κουμπί ή σύνδεσμο επεξεργασίας απευθείας στη σελίδα, δεδομένου ότι ο χρήστης έχει άδεια να επεξεργαστεί τη σελίδα. Το κουμπί ή ο σύνδεσμος μπορεί να οδηγήσει σε μια σελίδα επεξεργασίας κειμένου, όπου οι συμμετέχοντες μπορούν να δομήσουν και να μορφοποιήσουν τις σελίδες wiki με μια απλοποιημένη γλώσσα σήμανσης. Κάποια wiki κρατούν ιστορικό των αλλαγών που γίνονται· συνήθως, αποθηκεύονται όλες οι εκδοχές της σελίδας. Αυτό σημαίνει ότι οι συγγραφείς μπορούν να επαναφέρουν μια παλαιότερη έκδοση της σελίδας, αν έχει γίνει κάποιο λάθος.
 • Πλοήγηση: Εντός του κειμένου των περισσότερων σελίδων, υπάρχει συνήθως ένας μεγάλος αριθμός συνδέσμων υπερκειμένου που οδηγούν σε άλλες σελίδες εντός του wiki. Αυτός ο τύπος μη γραμμικής προήγησης είναι πιο συνηθισμένος σε ένα wiki παρά στα δομημένα/τυπικά συστήματα πλοήγησης.
 • Ασφάλεια: Λόγω της ανοικτής φιλοσοφίας τους, τα wiki μπορούν να υποστούν βανδαλισμό. Το πιο μεγάλα wiki συνήθως χρησιμοποιούν πιο πολύπλοκες μεθόδους που δείχνουν τους χαρακτήρες που έχουν προστεθεί σε κάθε επεξεργασία.

Ποιος χρησιμοποιεί το εργαλείο

0
Συνολικοί χρήστες

Φύλο

Ηλικιακές ομάδες

Χρήστες::

Τα wiki μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο τόσο για μαθητές της ΕΕΚ όσο και για τους δασκάλους τους. Κάθε θέμα είναι κατάλληλο για τη δημιουργία ενός wiki.

Παιδαγωγικοί σκοποί:
 • Η δημιουργία ενός wiki μπορεί να αυξήσει το κίνητρο των μαθητών για μελέτη, γιατί μπορεί να τους μεταβάλει σε δημιουργούς περιεχομένου. Έτσι, μπορεί να είναι πιο πρόθυμοι να συμμετέχουν και να αποκτήσουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν να σχεδιάσουν τη δική τους προσωπική σελίδα, κάτι που μπορεί να αυξήσει την αίσθηση αυτονομίας τους.
 • Το wiki μπορεί να περιλαμβάνει προθεσμίες, σημειώσεις, ανακοινώσεις και οτιδήποτε μπορεί να είναι χρήσιμο να θυμούνται οι μαθητές. Αυτή η πρακτική μπορεί να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικού και μαθητών.
 • Όλο το υλικό που έχει παραχθεί παραμένει διαθέσιμο στην πλατφόρμα και μπορεί να αναθεωρηθεί από οποιονδήποτε μπορεί να το χρειαστεί κάποια στιγμή αργότερα. Μπορούν να γίνουν και συνδέσεις με άλλες σελίδες και υλικό, ώστε να είναι δυνατή η εύκολη πρόσβαση σε άλλο υλικό που σχετίζεται με το θέμα. 

Πλατφόρμες

Απόρρητο και Δεδομένα χρήστη

Η εφαρμογή συγκεντρώνει τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών από όλους τους χρήστες:
 • Πληροφορίες που παρέχουν στο wiki απευθείας οι χρήστες, συμπεριλαμβανομένου περιεχομένου και προσωπικών πληροφοριών.
 • Πληροφορίες για τον τύπο της συσκευής που χρησιμοποιείται, τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος πλοήγησης, την επιλογή γλώσσας, τον τύπο και την έκδοση του λειτουργικού συστήματος της συσκευής, ποιες σελίδες επισκέπτεται ο χρήστης και την ημερομηνία και ώρα της κάθε επίσκεψης.
 • Τεχνολογίες όπως cookies και αποθηκευτικός χώρος.
  Η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, ώστε να:
  • Διαχειρίζεται τις σελίδες, να παρέχει περισσότερη ασφάλεια και να καταπολεμά τους βανδαλισμούς.
  • Βελτιστοποιεί τις εφαρμογές για κινητά, να εξατομικεύει το περιεχόμενο και να καθορίζει γλωσσικές προτιμήσεις, να ελέγχει κατά πόσο λειτουργούν ορισμένα χαρακτηριστικά και να βελτιώνει την επίδοση τους.
  • Κατανοεί πώς αλληλεπιδρούν οι χρήστες με τις διάφορες σελίδες της Wikimedia.
  • Καταγράφει και να μελετά τη χρήση διάφορων λειτουργιών, να πληροφορείται για τα δημογραφικά στοιχεία σχετικά με τις διάφορες σελίδες της Wikimedia.
  • Αναλύει τάσεις.
  Σύνδεσμος για τη σελίδα Όροι και Προϋποθέσεις

  Using the tool for PROMOVET

  Πλεονεκτήματα
  Μειονεκτήματα

  Βίντεο με οδηγίες χρήσης

  Κατηγορίες: Εργαλεία