Kuvaus

Moodle on internet-pohjainen opintojen hallintajärjestelmä (LMS), jonka avulla opettajat, kouluttajat ja oppijat saavat käyttöönsä turvallisen ja integroidun oppimisympäristön. Oppimisympäristö mahdollistaa henkilökohtaistetun mutta kuitenkin vuorovaikutuksellisen oppimisen. Moodle on open source -ohjelmisto, mikä tarkoittaa, että Moodleen kehitetään kaiken aikaa uusia palveluja ja työvälineitä. Moodlen kieliversioita on 120 (ja uusia kieliversioita tulee koko ajan saataville). Alusta on skaalautuva, mikä tarkoittaa, että se soveltuu sekä pienille opiskelijaryhmille että isoihin organisaatioihin.
Moodle tarjoaa monia työvälineitä ja ominaisuuksia, jotka tukevat monimuoto-opiskelua ja verkko-oppimista. Moodlen perusyksikkö on kurssi, joka sisältää aktiviteetteja (esim. keskustelufoorumit, sanastot, wikit, tehtävät, kyselyt, äänestykset ja oppimisresurssit). Kurssin osallistujat muodostavat oppimisyhteisön ja yhteisöllisiä työkaluja voidaan käyttää vuorovaikutukseen ja vertaisoppimiseen (esim. keskustelufoorumit, chatit, blogit). Kurssille voidaan lisätä tai sieltä voidaan poistaa opiskelijoita tai opiskelijat voivat itse rekisteröityä kurssille ylläpitäjän tarjoamalla kurssikoodilla.

Keskeiset toiminnot

 • Yhteensopivuus: käyttö tietokoneella ja mobiililaitteilla.
 • Käyttäjätilit: Moodlen käyttäminen vaatii rekisteröitymisen. Yleensä Moodlea verkko-oppimisympäristönä käyttävä organisaatio (esim. oppilaitos) tarjoaa opiskelijalle käyttäjätunnuksen ja salasanan.
 • Personoitu työpöytä: Mahdollistaa kurssien organisoinnin ja näyttämisen käyttäjän toiveiden mukaisesti. Työpöydällä näkyvät yhdellä silmäyksellä käyttäjän tämänhetkiset tehtävät ja viestit. 
 • Vuorovaikutteiset työkalut: Näitä ovat wikit, keskustelufoorumit, sanastot jne. Työvälineet mahdollistavat eri menetelmin tapahtuvan yhteistyön ja yhteisen oppimisen.
 • Aktiviteetit: Näillä tarkoitetaan Moodle-kurssin tietyn tyyppisiä ominaisuuksia. Aktiviteetti tarkoittaa jotakin, mitä opiskelijan on tehtävä, usein yhteistyössä muiden opiskelijoiden ja/tai opettajan kanssa. Opiskelijat voivat osallistua aktiviteetteihin. Tällä hetkellä standardi-Moodlessa on 14 erilaista aktiviteettia: tehtävät, chatit, monivalinnat, tietokannat, palautteet, keskustelufoorumit, foorumit, sanastot, luennot, ulkoiset työkalut, tietovisat, SCORM, kyselyt, wikit ja workshopit. 
 • Resurssit: Tämä voi olla esim. tiedosto tai internet-sivu, jonka opettaja haluaa tuoda opiskelijoiden tietoon. Usein resurssi yhdistetään esim. tehtävään siten, että resurssi voi olla esim. tehtävässä tarvittava tietolähde.
 • Kalenteri: Auttaa käyttäjää hahmottamaan deadlinet, ryhmätapaamiset ja muut tapahtumat.
 • Tiedostojen hallinta: Käyttäjän on mahdollista kopioida ja liittää tiedostoja pilvipalveluista esim. MS One Drive, Dropbox, Google Drive.  
 • Ilmoitukset: Käyttäjille voidaan lähettää automaattisia hälytyksiä uusista tehtävistä, määräajoista ja keskusteluryhmien uusista viesteistä. 
 • Yksityisviestit: Opettajat, opiskelijat ja muut käyttäjät voivat lähettää ja vastaanottaa Moodlessa yksityisviestejä.
 • Oppimisanalytiikka: Kouluttajat ja opiskelijat voivat seurata edistymistään ja tehtävien tekemistä kurssitasolla ja arvosanat voidaan dokumentoida arvosanakirjaan.

Kuka käyttää työkalua

0
Käyttäjäkunta
Käyttäjät:

Opiskelijat, opettajat ja muu henkilökunta peruskouluissa, toisella asteella (lukiot ja ammatilliset oppilaitokset) ja korkea-asteella. Käytössä myös työpaikoilla ja julkishallinnossa.

Pedagoginen käyttö

 • Moodle on kehitetty pedagogisin periaattein ja sitä käytetään monimuoto-opetuksessa, etäopetuksessa, käänteisessä oppimisessa ja muissa verkko-oppimisprosesseissa. 
 • Moodlen avulla pystyy arvioimaan opiskelijan taitoja ja tietoja testejä ja kokeita käyttämällä. 
 • Moodlea käytetään laajasti ympäri maailman peruskouluissa, ammatillisessa koulutuksessa, korkea-asteella ja myös työpaikoilla sekä julkishallinnossa.
 • Moodle on avoimen lähdekoodin oppimisen hallintajärjestelmä, joten kaikki sen ominaisuudet ja toiminnallisuudet on kytketty oppimiseen ja pedagogiikkaan.

Alustat

Yksityisyyden suoja & käyttäjätiedot

Sovellus kerää kaikista käyttäjistä seuraavat tiedot

 • Käyttäjätiedot esim. nimi, sähköpostiosoite, organisaatio. 
 • Käyttäjäprofiilin tiedot

Mihin sovellus käyttää näitä tietoja:

 • Auttaa käyttäjiä saavuttamaan tietonsa sisäänkirjautumisen jälkeen (Moodlen käyttäjäautentikointi). 
 • Mahdollistaa Moodle-käyttäjien viestinnän. 
 • Seuraa opiskelijoiden aktiviteetteja ja hallinnoi opintoja, oppimista ja arviointia. 
 • Diagnosoi ja korjaa teknisiä ongelmia ja tutkii palvelun väärinkäytöksiä. 
 • Valvoo palvelimen ja verkon kuormaa ja kapasiteettia.
Käyttöehdot löytyvät seuraavilta sivuilta:

Yhteisiä ehtoja käyttäjätietoihin ja yksityisyyteen ei löydy, sillä Moodlen yksityisyysasetukset määrittelee sitä ylläpitävä organisaatio (peruskoulu, kaupunki, yliopisto jne. )

Työkalun käyttö PROMOVET-projektissa

Edut
Haitat

Ohjevideo

Kategoriat: Uncategorized