Περιγραφή

Το Moodle είναι ένα διαδικτυακό Σύστημα Διαχείρισης Μάθησης (Learning Management System, LMS), σχεδιασμένο να παρέχει σε εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές και μαθητές ένα ασφαλές και ολοκληρωμένο σύστημα για τη δημιουργία εξατομικευμένων πλην συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης. Το Moodle παρέχεται δωρεάν ως λογισμικό ανοικτού κώδικα, που σημαίνει ότι βελτιώνεται συνεχώς και αναπτύσσει νέα εργαλεία. Το Moodle είναι διαθέσιμο σε 120 γλώσσες (θα προστεθούν και άλλες μεταφράσεις). Η πλατφόρμα είναι επεκτάσιμη, που σημαίνει ότι μπορεί να υποστηρίξει τόσο μικρές τάξεις όσο και μεγάλους οργανισμούς.
Το Moodle παρέχει πολλά εργαλεία και λειτουργίες που υποστηρίζουν τη μικτή μάθηση και τα διαδικτυακά μαθήματα. Στο επίκεντρο του Moodle είναι μαθήματα που περιλαμβάνουν δραστηριότητες (π.χ. φόρουμ, γλωσσάρια, wiki, εργασίες, τεστ και εκπαιδευτικούς πόρους). Οι συμμετέχοντες σε κάθε μάθημα αποτελούν μια κοινότητα μάθησης, ενώ μπορούν να χρησιμοποιηθούν συνεργατικά εργαλεία για βελτίωση της επικοινωνίας και μάθηση του ενός από τον άλλο (π.χ. φόρουμ, μηνύματα, ιστολόγια). Υπάρχει η δυνατότητα για προσθήκη ή αφαίρεση μαθητών από τα μαθήματα ή για παροχή ενός κωδικού αυτό-εγγραφής.

Βασικές λειτουργίες

 • Συμβατότητα: Προσβάσιμο μέσω υπολογιστή και κινητών συσκευών.
 • Λογαριασμός χρήστη: Οι χρήστες πρέπει να εγγραφούν για να μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Moodle. Συνήθως το όνομα χρήστη και ο κωδικός παρέχονται από τον οργανισμό που χρησιμοποιεί το Moodle ως εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 • Εξατομικευμένη επιφάνεια εργασίας: Δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να οργανώνει και να προβάλλει τα μαθήματα όπως θέλει. Έτσι μπορεί να βλέπει γρήγορα τις τρέχουσες εργασίες και μηνύματα.
 • Συνεργατικά εργαλεία: Αυτά περιλαμβάνουν wiki, φόρουμ, γλωσσάρια, κ.λπ. Τα συνεργατικά εργαλεία και δραστηριότητες δίνουν τη δυνατότητα για συνεργασία και από κοινού μάθηση με διάφορους τρόπους.
 • Δραστηριότητες: Αυτό είναι ένα γενικό όνομα που αναφέρεται σε ένα σύνολο λειτουργιών σε ένα μάθημα Moodle. Μια δραστηριότητα είναι κάτι που θα πρέπει να κάνει ο μαθητής, το οποίο συχνά περιλαμβάνει αλληλεπίδραση με άλλους μαθητές και/ή τον εκπαιδευτικό ή κάτι στο οποίο μπορούν να συμβάλουν απευθείας οι μαθητές. Προς το παρόν, υπάρχουν 14 διαφορετικοί τύποι δραστηριοτήτων στο Moodle: Εργασίες, Συνομιλία, Επιλογή, Βάση Δεδομένων, Ανατροφοδότηση, Φόρουμ, Γλωσσάριο, Μάθημα, Εξωτερικό εργαλείο, Κουίζ, SCORM, Έρευνα, Wiki, Εργαστήρι.
 • Πόροι: Αυτοί είναι, για παράδειγμα, ένα αρχείο ή μια ιστοσελίδα που παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές. Ο πόρος που παρέχει ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιείται ως πηγή πληροφοριών για ολοκλήρωση της εργασίας.
 • Ημερολόγιο: Βοηθά τον χρήστη να παρακολουθεί τις προθεσμίες των μαθημάτων, τις ομαδικές συναντήσεις και άλλες εκδηλώσεις.
 • Διαχείριση αρχείων: Δίνει τη δυνατότητα στον χρήστη να μεταφέρει αρχεία από υπηρεσίες αποθήκευσης όπως MS One Drive, Dropbox, Google Drive.
 • Ειδοποιήσεις: Οι χρήστες μπορούν να λαμβάνουν αυτόματες ειδοποιήσεις για νέες εργασίες και προθεσμίες, αναρτήσεις στο φόρουμ.
 • Προσωπικά μηνύματα: Οι εκπαιδευτικοί, οι μαθητές και άλλοι χρήστες μπορούν να στείλουν και να λάβουν προσωπικά μηνύματα μέσω Moodle.
 • Παρακολούθηση προόδου: Οι εκπαιδευτές και οι μαθητές μπορούν να παρακολουθούν την πρόοδο και την εξέλιξη των εργασιών σε επίπεδο μαθήματος και να καταγράφουν τους βαθμούς σε ένα βαθμολόγιο.

Ποιος χρησιμοποιεί το εργαλείο

0
Συνολικοί χρήστες
Χρήστες:

Μαθητές, εκπαιδευτικοί, στελέχη σε δημοτικά σχολεία, ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση (λύκεια και σχολεία ΕΕΚ), ανώτατη εκπαίδευση (πανεπιστήμια). Επίσης, σε χώρους εργασίας και άλλους τομείς.

Παιδαγωγικοί σκοποί::
 • Το Moodle είναι ανεπτυγμένο με βάση παιδαγωγικές αρχές και χρησιμοποιείται για μικτή μάθηση, εξ αποστάσεως εκπαίδευση, διαδικτυακή μάθηση και άλλες δραστηριότητες ηλεκτρονικής μάθησης.
 • Το Moodle είναι μια καλή πλατφόρμα για αξιολόγηση των δεξιοτήτων των μαθητών μέσω διαγωνισμάτων και εξετάσεων.
 • Χρησιμοποιείται ευρέως σε ενιαία σχολεία, σχολεία ΕΕΚ, ιδρύματα ανώτατης εκπαίδευσης, καθώς και σε χώρους εργασίας και άλλους τομείς.
 • Το Moodle είναι ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης ανοικτού κώδικα, επομένως όλες οι λειτουργίες και χαρακτηριστικά του σχετίζονται με τη μάθηση και τις παιδαγωγικές αρχές.

Πλατφόρμες

Απόρρητο και Δεδομένα χρήστη

Η εφαρμογή συγκεντρώνει τους ακόλουθους τύπους πληροφοριών από όλους τους χρήστες:

 • Πληροφορίες για τον χρήστη, π.χ. όνομα, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, οργανισμό.
 • Το προφίλ του χρήστη στην υπηρεσία.
Η εφαρμογή χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες, ώστε να: :
 • Βοηθά τους χρήστες να έχουν αποτελεσματική πρόσβαση στις πληροφορίες τους αφού συνδεθούν (εξουσιοδότηση χρήστη).
 • Μπορεί να επικοινωνεί με τους χρήστες.
 • Παρακολουθεί τις δραστηριότητες των μαθητών και να διαχειρίζεται τη μάθηση και την αξιολόγησή τους.
 • Κάνει διάγνωση ή να επιδιορθώνει τεχνικά προβλήματα και να διερευνά κακή χρήση της υπηρεσίας.
 • Παρακολουθεί τον φόρτο εργασίας του σέρβερ και την χωρητικότητα του σέρβερ και του δικτύου.
Όροι και προϋποθέσεις χρήσης μπορούν να βρεθούν στις ακόλουθες σελίδες:

Δεν υπάρχει η συνήθης σελίδα με τους όρους και προϋποθέσεις χρήσης, επειδή η πολιτική απορρήτου του Moodle καθορίζεται από τον οργανισμό που το διαχειρίζεται (δημοτικό σχολείο, πανεπιστήμιο, κ.λπ.).

Χρησιμοποιώντας το εργαλείο για το PROMOVET

Πλεονεκτήματα
Μειονεκτήματα

Βίντεο με οδηγίες χρήσης

Κατηγορίες: Εργαλεία