Η παρούσα διαδικτυακή επισκόπηση έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο του προγράμματος PROMOVET. Περιλαμβάνει μια συλλογή διαδικτυακών εργαλείων και πλατφόρμων κοινωνικής δικτύωσης, τα οποία μπορούν να αξιοποιηθούν από τους εκπαιδευτές ΕΕΚ στη διδακτική τους πρακτική. Η ενσωμάτωση τέτοιων εργαλείων στη διδασκαλία δίνει το πλεονέκτημα στους εκπαιδευτές της ΕΕΚ να προσεγγίσουν τους νέους, αφού αυτά τα εργαλεία είναι πολύ δημοφιλή ανάμεσα στους νέους· χρησιμοποιούνται στην καθημερινή τους ζωή για προσωπικούς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς σκοπούς. Η παρούσα συλλογή μπορεί να αποτελέσει σημαντικό πόρο για εκπαιδευτές ΕΕΚ, αφού παρέχει τις βασικές πληροφορίες που χρειάζονται για αυτά τα εργαλεία.